گزارش تصویری خوراک خبرخوان خوراک اتم

۰۰:۲۰
به گزارش روابط عمومی شهرستان امیدیه جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان به ریاست سید مهران رفیعی فرماندار و با حضور کارشناس مدیریت و برنامه ریزی استانداری خوزستان برگذار شد. رفیعی فرماندار امیدیه بودجه سال ۱۳۹۸را بالغ بر ۱۸ میلیار تومان اعلام کرد. در ادامه بخوانید