ثبت نام كاربر
  1397/09/28
آثار تاریخی وجاذبه های گردشگری


کوه سوخته،غار تنگ جعفر،جنگل یازده هکتاری،کوه شتری،تپه های تاریخی آسک،کوره آجرپزی روستای عشاره،بناهای آغاز اکتشافات نفت و گاز در منظقه،امامزاده سید ابراهیم،قلعه تاریخی چهار برجی جایزان.