ثبت نام كاربر
  1397/09/28
Text/HTML

وسعت:2303 کیلومتر مربع معادل 3.6 در صد مساحت استان خوزستان

موقعیت:از شمال به شهرستان رامهرمز،از شرق به شهرستان بهبهان و استان کهگلویه و بویراحمد،از غرب به شهرستانهای رامشیر و بندر ماهشهر و از جنوب به شهرستان هندیجان محدود شده است.

اقلیم:در کلیه مناطق گرم و خشک است.