شورای اداری شهرستان امیدیه برگزار شد

جلسه شورای اداری شهرستان امیدیه به مناسبت هفته دفاع مقدس

جلسه شورای اداری شهرستان امیدیه به مناسبت هفته دفاع مقدس در سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد

سلامی فرماندار شهرستان امیدیه در این جلسه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بیان کرد: این هفته یادآور رشادت و فداکاری رزمندگانی است که با ازخودگذشتگی مقابل دشمنان این خاک ایستادند.

وی در ادامه بیان کرد: در هفته دفاع مقدس برنامه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی در سطح شهرستان امیدیه اجرا خواهد شد

10