حضور فرماندار امیدیه در سامد

سلامی فرماندار شهرستان امیدیه مورخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ باحضور در محل سامانه سامد استانداری خوزستان پاسخگوی سوالات وتماسهای مردمی شهروندان شهرستان امیدیه خواهند بود .

سلامی فرماندار شهرستان امیدیه از ساعت ۱۱ الی ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ باحضور در سامانه ارتباط مردم ودولت (سامد) استانداری خوزستان واز طریق تلفن ۱۱۱بصورت مستقیم پاسخگوی تماسهای شهروندان عزیز شهرستان امیدیه خواهند بود.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان امیدیه

21