کوی یاسر تا دوماه آینده تعیین تکلیف شود

🔴 واگذاری شهرک یاسر امیدیه به ساکنان تا دو ماه آینده

🔸جلسه شورای اداری امروز شهرستان امیدیه با حضور دکتر حسینی محراب استاندار، تعدادی از مدیر کل های استانی، سلامی فرماندار، حبیب آقاجری نماینده مجلس و مدیران شهرستان در فرمانداری امیدیه برگزار شد.
🔹در این جلسه مشکلات شهرستان توسط سلامی فرماندار،حبیب آقاجری نماینده مجلس و بعضی از مدیران شهرستان مطرح و بحث و بررسی شد.
🔸کلیه مراحل تحویل و واگذاری شهرک یاسر به ساکنین با دستور استاندار و با موافقت و همکاری شرکت نفت، مسکن و شهرسازی، ثبت اسناد و شهرداری تا دو ماه آینده باید انجام شود.
🔸اجرای جاده سرانجام به امیدیه نیز با دستور استاندار و با همکاری پنجاه درصدی شرکت نفت و راه و شهرسازی به زودی آغاز می شود.
🔸با دستور استاندار مشکل آب شهرستان و روستاههای بخش مرکزی با اضافه شدن دو چاه دیگر و با مشارکت شرکت نفت و آبفا هر چه سریعتر حل شود.
🔸در پایان مدیران اجرایی شهرستان گزارشی از عملکرد خود ارائه و دستورات و رهنمودهایی از سوی استاندار خوزستان ارائه شد/

17