فرماندار امیدیه : احداث تصفیه خانه فاضلاب در امیدیه ضروری است

فرماندار امیدیه : احداث تصفیه خانه فاضلاب در امیدیه ضروری است

فرماندار امیدیه : احداث تصفیه خانه فاضلاب در امیدیه ضروری است
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان امیدیه
جلسه هماهنگی طراحی ، جانمایی و احداث تصفیه خانه فاضلاب امیدیه در محل فرمانداری برگزار شد
سلامی فرماندار امیدیه در این جلسه گفت با توجه به رهاسازی غیر اصولی و غیر بهداشتی آب و فاضلاب در اطراف شهر امیدیه و مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی برای شهروندان احداث یک واحد تصفیه خانه فاضلاب در امیدیه کاملا ضروری است .
سلامی فرماندار امیدیه در این جلسه افزود : مشارکت شرکتهای صنعتی فعال در منطقه در زمینه احداث شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهری در امیدیه برای استفاده در صنعت ، کشاورزی و آبیاری فضای سبز شهری را به عنوان الگوئی در کل کشور و استان برای حل بحران آب مطرح کرد و اظهار داشت در حال حاضر مشکل اصلی استان و شهرستان خشکسالی است ، لذا رفع این نیاز برای دولت به تنهائی امکان پذیر نیست و چاره ای جز مشارکت بخش خصوصی و شرکتهای فعال در منطقه به حل این مشکل نداریم
سلامی خاطر نشان کرد حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی زیست محیطی تلاش در جهت صیانت از حقوق شهروندی است و اعتقاد دارم احداث تصفیه خانه فاضلاب شهری در امیدیه ضروری است

17