✅افتخاری دیگر برای فرمانداری شهرستان امیدیه

✅افتخاری دیگر برای فرمانداری شهرستان امیدیه

✅افتخاری دیگر برای فرمانداری شهرستان امیدیه

✍️به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان امیدیه
📖تالیف کتاب با عنوان (تحلیل کارکرد هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با قوانین ) توسط حسین نواطق کارشناس امور شهری و شوراها فرمانداری امیدیه به چاپ رسید
🔻در همین راستا و در پی چاپ کتاب تحلیل کارکرد هیات تطبیق توسط حسین نواطق از پرسنل فرمانداری امیدیه سلامی فرماندار طی مراسمی از وی تجلیل کرد

23