به مناسبت سوم دی ماه برگزار شد

به مناسبت سوم دی ماه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان امیدیه

سلامی فرماندار امیدیه وحسینی منش امام جمعه با حضور در اداره ثبت احوال شهرستان امیدیه ضمن دیدار با مدیر و کارکنان سوم دی ماه را به آنها تبریک گفتند

58