[جلسه شورای سلامت و امنیت غذائی شهرستان امیدیه برگزار شد

جلسه شورای سلامت و امنیت غذائی شهرستان به ریاست مهندس شهاب صدیقی فرماندار شهرستان امیدیه برگزار شد

مهندس صدیقی فرماندار شهرستان امیدیه در این جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسات گذشته گفت :یکی از وظایف شورای سلامت پیگیری اجرائی شدن مصوبات است وبرای سرانجام رسیدن مصوبات باید از تمام پتانسیل های شهرستان به نحو شایسته استفاده شود .

مهندس صدیقی با تاکید بر فرهنگ سازی در زمینه ارتقاء سلامت اظهار کرد :همه دستگاههای متولی امر بهداشت بایستی با همکاری و تامل و با روحیه ای جهادی در  زمینه ارتقاء سطح بهداشت و سلامت مردم تلاش نمایند .

ایشان در پایان افزود همه مسئولین ادارات به نحوی متولی امر سلامت شهرستان محسوب می شوند که لازم است در این خصوص همکاری و هماهنگی بیشتری با شبکه بهداشت و در مان جهت ارتقای وضعیت بهداشتی شهرستان داشته باشند .

۱- برقراری و راه اندازی برزنها در سه نقطه از شهر امیدیه

۲- برخورد قانونی با گوسفند داران در امیدیه سفلی

۳- مطرح کردن موضوع کانال خروجی فاضلاب شرکت نفت جنب استادیوم شماره ۲ در جلسه زیبا سازی

۴- تشکیل جلسه و تقسیم کار در محل کشتار گاه جهت خرید سبتیک با حضور واحد خدمات شهرداری .مرکز بهداشت. دامپزشکی .و محیط زیست

۵- تشکیل جلسات درمان با حضور تامین اجتمائی . شبکه بهداشت و در مان شهرستان . بهداشت و درمان نفت وارائه گزارش در شورای سلامت و امنیت غذلئی شهرستان مصوبات این جلسه بود که به تصویب رسید

2813