دومین مانور اجتماعی نمودن مبارزه با مواد مخدر در شهرستان امیدیه آغاز شد

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان امیدیه :  شهاب صدیقی فرماندار و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان گفت : حسب دستور استاندار محترم استان خوزستان دکتر مقتدائی در خصوص مبارزه با مواد مخدر و اجتماعی کردن مبارزه با این مواد خانمانسوز  به صورت نمادین با تجمع بزرگی از اقشار مختلف مردم و خانواده ها در خیابان تختی شهر امیدیه دومین مانور اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر را برگزار کردیم . 

 صدیقی فرماندار امیدیه هدف از برگزاری این مانور را تحقق بخشی به سیاستهای کاهش تقاضا . درمان . کاهش آسیب  وحمایتهای اجتماعی در امر مقابله با اعتیاد و مواد مخدر عنوان کرد و گفت ایجاد زمینه و بستر مناسب برای حضور و مشارکت فعالانه سازمانهای مردم نهاد در کمک به مردمی کردن امر مبارزه فراگیر با اعتیاد در شهرستان بدین جهت و به منظور ضرورت بهره گیری از مفاهیم نوین مشارکت و لزوم اشراف کافی به حوزه سازمانهای مردم نهاد در عرصه مبارزه با مواد مخدر دانست و افزود . در برگزاری این مانور حضور خانواده ها . دانش اموزان . اصناف .کشاورزان  دانشجویان . فرهنگیان . هنر مندان . ورزشکاران . و مسئولین ادارات چشم گیر بود 

در ادامه این مراسم یکی از انجمن معتادان گمنام شهرستان امیدیه و رها شده از دام اعتیاد به بیان تجربیات خود در باب مبارزه با مواد مخدر پرداخت  . سپس هنرمندان و ورزشکاران برنامه های خود را به نمایش عموم گذاشتند .

1736