صنف نانوایان رصد خواهند شد و با متخلفین برخورد میشود

✒️به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان امیدیه
✅جلسه شورای آرد و نان شهرستان به ریاست مهندس سلامی سرپرست فرمانداری و باحضور اعضای کارگروه برگزارشد.

🔻سلامی در این جلسه با تاکید بر توجه ویژه مدیران متولی بر مسایل مربوط به حوزه آرد و نان گفت: تامین اقلام معیشتی و نان سفره مردم یکی از اولویتهای ما بوده و همواره دراین موضوع بازار را رصد خواهیم کرد و درصورت مشاهده تخلف، با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
🔷وی افزود: بر اساس قانون، با هرگونه کم فروشی،گرانفروشی و آرد فروشی در صنف نانوایان به شدت وقاطعیت برخورد می شود و این روند در تمامی مناطق شهرستان مورد رصد و رسیدگی است.
🔶 مهندس سلامی در ادامه تصریح کرد: می بایستی برای شفاف سازی فعالیت روزانه در تمام نانوایی‌ها ، ساعت کاری ، قیمت نوع نان ، سهمیه روزانه آرد و تعطیلی در محل دید عموم نصب گردد.
🔴سلامی فرماندار امیدیه در پایان گفت در یک بازه سه ماهه با نظارت مستمر و بازرسی به صورت انفرادی در کل شهرستان انجام خواهد شد و برای واحدهای متخلف تشکیل پرونده ، پلمپ و در نهایت واگذاری امتیاز به غیر اقدام میگردد

41