بازدید سرزده سرپرست فرمانداری امیدیه از شعب بانکهای امیدیه و میانکوه

✅بازدید سرزده سرپرست فرمانداری از تعدادی شعب بانک در شهرهای امیدیه و میانکوه

🔻 صبح امروز مهندس سلامی سرپرست فرمانداری شهرستان امیدیه در راستای تکریم کارکنان و همچنین گفتگو چهره به چهره با مدیران بانکهای شهر امیدیه بازدید کرد .

✒️به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان امیدیه ،  این بازدید در راستای تکریم کارکنان و اطلاع از نحوه خدمات رسانی بانکها به مردم  و در راستای درخواستهای مردمی صورت پذیرفت.

🔷مهندس سلامی سرپرست فرمانداری امیدیه ، در گفتگو با کارکنان این شعب ،با توجه به وضعیت معیشتی و  مشکلات اقتصادی مردم ، مدارا و سعه صدر در برخورد با مراجعین را خواستار شد .
🔶 در این بازدید تعدادی از مراجعین ، مشکلات بانکی خود را با نماینده عالی دولت در شهرستان در میان گذاشتند و فرماندار از پیگیری جهت تسریع امورات بانکی مردم در چارچوب قوانین مربوطه، خبر داد.

50