آرامستان شهر امیدیه برای همیشه تعطیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان امیدیه سید مهرانرفیعی فرماندار ضمن بازدید از آرامستان جدید شهر امیدیه اعلام کرد آرامستان قدیم امیدیه برای همیشه تعطیل و از این پس متوفیان در آرامستان جدید خاکسپاری خواهند شد 

255