کمیته برنامه ریزی امیدیه برگذار شد

به گزارش روابط عمومی شهرستان امیدیه جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان به ریاست سید مهران رفیعی فرماندار و با حضور کارشناس مدیریت و برنامه ریزی استانداری خوزستان برگذار شد.

رفیعی فرماندار امیدیه بودجه سال ۱۳۹۸را بالغ بر ۱۸ میلیار تومان اعلام کرد.

464