اقلیم سرزمین

وسعت:۲۳۰۳ کیلومتر مربع معادل ۳٫۶ در صد مساحت استان خوزستان
موقعیت:از شمال به شهرستان رامهرمز،از شرق به شهرستان بهبهان و استان کهگلویه و بویراحمد،از غرب به شهرستانهای رامشیر و بندر ماهشهر و از جنوب به شهرستان هندیجان محدود شده است.
اقلیم:در کلیه مناطق گرم و خشک است.