آثار تاریخی وجاذبه های گردشگری

کوه سوخته،غار تنگ جعفر،جنگل یازده هکتاری،کوه شتری،تپه های تاریخی آسک،کوره آجرپزی روستای عشاره،بناهای آغاز اکتشافات نفت و گاز در منظقه،امامزاده سید ابراهیم،قلعه تاریخی چهار برجی جایزان.