آثار تاریخی وجاذبه های گردشگری

کوه سوخته،غار غیبی تنگه جعفر،جنگل یازده هکتاری،کوه شتری،تپه های تاریخی آسک،کوره آجرپزی روستای عشاره،بناهای آغاز اکتشافات نفت و گاز در منظقه،امام زاده سید یبر ،قدمگاه حضرت ابوالفضل روستای عشاره امامزاده سید ابراهیم،قلعه تاریخی چهار برجی جایزان.